Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Bez barier - PFRON

18.03.2024 r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że od 01.04.2024r. rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą „Bez barier”, kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, dofinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu jest wspomaganie niezależnego życia 22 osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację i usprawnianie w sferach: fizycznej, umysłowej, społecznej i rozwoju osobistego w celu stworzenia Im warunków na dalsze, satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie.
Zapraszamy do nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie Mieszkańców powiatu strzeleckiego i opolskiego, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 506 732 771, 503 064 717, mailowy: siedlisko.zawadzkie@gmail.com lub osobisty w biurze projektu: Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 10
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771