Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Aktywny model - PFRON

                                                                                                                                                                                           Staniszcze wielkie, 01.04.2022


                                                                                                            ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Siedlisko informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywny Model” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON.
Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Głównym celem projektu jest świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich wobec osób 
niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wykorzystując aktywność własną w celu stworzenia Im warunków na dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Projekt przewiduje 30 godzin wsparcia Asystenta w miesiącu dla beneficjentów legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Zapraszamy do udziału Mieszkańców powiatu strzeleckiego.
Termin realizacji: 01.04.2022 do 31.03.2022
Więcej informacji Tel: 503 064 717, 506 732 771 lub mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com

Dokumenty do pobrania: deklaracja uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771