Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Aktywny model - PFRON

                                                                                                                                                                                           Staniszcze wielkie, 03.03.2022


                                                                                                     ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Siedlisko informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywny Model” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON.
Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Głównym celem projektu jest świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich wobec osób 
niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wykorzystując aktywność własną w celu stworzenia Im warunków na dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Projekt przewiduje 30 godzin wsparcia Asystenta w miesiącu dla beneficjentów legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Zapraszamy do udziału Mieszkańców powiatu strzeleckiego.
Termin realizacji projektu: 01.04.2022 do 31.03.2023
Więcej informacji Tel: 503 064 717, 506 732 771 lub mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com

Dokumenty do pobrania: deklaracja uczestnictwa  formularz zgłoszeniowy
DEKLARACJĘ NA
LEŻY DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU:  STANISZCZE WIELKIE, UL. KOŚCIELNA 10 DO 4 KWIETNIA 2022 r.!!!!
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!31.03.2023 r.
Stowarzyszenie Siedlisko informuje, że w dniu 31marca 2023r. zakończyliśmy realizację projektu„Aktywny Model” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanegoze środków PFRON. Do projektu przystąpiło 22 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym dwoje dzieci. Beneficjenci to mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie większość z nich funkcjonuje w wysokim poczuciu izolacji, a ich potrzeby są marginalizowane.
W ramach przedsięwzięcia każdy z uczestników otrzymał w trakcie 12 miesięcy 360 godzin indywidualnego wsparcia w postaci usług asystenckich. Beneficjenci mogli skorzystać z pakietu aktywizacyjnego,umożliwiającego zakup biletów wstępu, materiałów dydaktycznych, prasy i literatury. Ponadto projekt umożliwiał uczestnikom skorzystanie z samochodu prywatnego asystenta.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771